گروه تکینه آرت

بوچانگا

نام فارسی : بوچانگا نام انگلیسی : Black Drongo نام عربی : درونجو أسود نام علمی : Dicrurus macrocercus توضیحات :…

رنگ

قدرت: قوی ترین ترکیبات، پر از هیجان و کنترل، همیشه ترکیبی با رنگ قرمز دارند و مهرنگم نیست که با چه رنگی…